Hội nghị tổng kết 10 năm Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị

Bước chuyển quan trọng trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NQ36) vừa diễn ra thành công, ngày 20/5/2014. Sau Hội nghị, Tạp chí Quê Hương đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ...

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu