Năm 2009

Xuân Quê Hương 2009 chan chứa tình tự dân tộc
Ngày 18/01/2009 tôi rất lấy làm hân hạnh được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban) mời tham dự buổi họp mặt “Xuân Quê Hương 2009” với nhiều xúc cảm mãnh liệt.

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu