Năm 2021

Chương trình Xuân Quê hương năm 2021
Tối 4/2/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình Xuân Quê hương năm 2021 với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu