Ngoại giao kinh tế

Bước tiến mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam-UAE
Bộ Công Thương cho biết, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) được ký kết sẽ có ý nghĩa to lớn, là một cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UAE, mở ra một giai đoạn mới về ...

Tin tiêu điểm

Chưa có bài viết nào