Bài viết, phỏng vấn của Lãnh đạo UB

Huy động nguồn lực kiều bào tham gia phát triển nước
Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, Mekong ASEAN có cuộc trao đổi với ông Mai Phan Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, để đánh giá kết quả 2 năm triển khai Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
Kiều bào trở về xây mái nhà chung
Người Việt Nam ở nước ngoài mãi là bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Kiều bào là tài lực, trí lực và đồng thời là những "sứ giả văn hóa" đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Huy động nguồn lực kiều bào tham gia phát triển đất nước
Với việc đề cập tổng thể các biện pháp, thống nhất nhận thức đến triển khai thực hiện, Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” được ...

Tin tiêu điểm