Tin mới nhất

Ngoại giao văn hóa

"Trải nghiệm du lịch Quảng Nam"
Trong 3 ngày, từ ngày 17/6 đến ngày 19/6/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình: "Trải nghiệm Quảng Nam".

Tin tiêu điểm

Chưa có bài viết nào