Tin mới nhất

Tin tức

Tăng cường truyền thông chính sách cho người Việt Nam ở nước ngoài
Truyền thông chính sách cho người Việt Nam ở nước ngoài là một nhiệm vụ quan trọng giúp kiều bào ta hiểu rõ, hiểu đúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực thông tin đối ngoại.
Xuân Quê hương 2023: Đất nước - Niềm tin và Khát vọng
Tối 14/1, Chương trình nghệ thuật Xuân Quê hương 2023 với chủ đề “Đất nước - Niềm tin và Khát vọng" đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Chương trình vinh dự đón Chủ tịch nước Nguyễn ...

Tin tiêu điểm