Năm 2016

Tri ân giáo viên dạy tiếng Việt tại Thái Lan
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, từ ngày 6 đến 13/10/2016, Ủy ban chủ trì tổ chức đón đoàn cựu giáo viên kiều bào ta tại Thái Lan về thăm Việt Nam. Đoàn gồm 40 đại biểu, là ...

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu