Năm 2024

Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
“Tôi kêu gọi kiều bào hãy đoàn kết một lòng, tin tưởng vững chắc vào mục tiêu đi tới của dân tộc, cùng chung tay xây đắp cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước, để Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta vững vàng phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ...
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Tiếp theo Thông báo số 1, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  trân trọng thông tin chi tiết về chương trình Xuân Quê hương 2024 ...

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu