Năm 2017

Trường Sa xin đến một lần…(*)
… Trường Sa xin đến một lần/ Để mang Tổ quốc thật gần trong tim. .. Lời thơ sâu lắng của ông Giáp Văn Chung, đại biểu kiều bào về từ Hungary, như nói thay cho ước mong của bao người dân Việt Nam trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài, được ít nhất một lần đến với Trường Sa – vùng biển đảo yêu ...

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu