Năm 2019

Thông báo số 1 về chương trình Xuân Quê Hương 2019
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao phối hợp với Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2019, dự kiến vào ngày thứ Bảy, 26/01/2019 (tức ngày ...

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu