Năm 2022

Thông báo số 1 về chương trình Xuân Quê Hương 2022
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2022, dự kiến vào ngày thứ Bảy, 22/01/2022 (tức ngày 20 tháng ...

Tin tiêu điểm