Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục thực hiện toàn diện, thực chất công tác với kiều bào

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá một cách toàn diện, thực chất hệ thống chủ trương, chính sách, pháp lý, hành chính đối với kiều bào.Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Muốn phát huy tối đa những đóng góp của 4,5 triệu người VNONN thì phải tháo gỡ tối đa khó khăn, vướng mắc

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) khai mạc sáng 20/5 tại Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, việc tổng kết những mặt làm được, mặt chưa được cần phải nêu rõ nguyên nhân để có cơ sở đề ra quan điểm mang tính chất chiến lược và giải pháp thực hiện cho thời gian tới.

Chủ tịch nước cho rằng muốn phát huy mạnh mẽ những đóng góp của 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta phải tháo gỡ tối đa khó khăn, vướng mắc. Điều này chúng ta hoàn toàn có thể làm được.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị các đại biểu tập trung kiến nghị những giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36 theo hướng:

Thứ nhất, thực sự thể hiện tinh thần hòa hợp dân tộc, phát huy cao độ truyền thống đại đoàn kết toàn dân, đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, chủ động đến với kiều bào, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng để bà con kiều bào thấy Đảng và Nhà nước là chỗ dựa vững chắc trong quá trình hội nhập, ổn định cuộc sống, giữ gìn bản sắc dân tộc, đặc biệt là duy trì Tiếng Việt.

Thứ hai, thực sự coi trọng nguồn lực của cộng đồng, xóa bỏ mọi rào cản, phân biệt giữa đồng bào trong nước và đồng bào ở nước ngoài trong xây dựng chính sách, tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho bà con về nước kinh doanh và đầu tư, tạo điều kiện cho bà con kiều bào đóng góp cho đất nước trong khả năng của mình bằng những hình thức phù hợp.

Thứ ba, chủ động có những biện pháp đột phá trong vận động kiều bào; đồng thời kiên quyết đấu tranh, cô lập, tiến tới làm tan rã các lực lượng cực đoan, phản động. Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại cần có những bước đột phá, phù hợp với tình hình, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ./.

(Theo chinhphu.vn)


Các tin khác