“Lò quan” trong Hoàng thành Thăng Long
Những di vật khảo cổ tại khu vực Hoàng thành Thăng Long cho thấy, ngay tại khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long cũng có sự tồn tại của những lò gốm chuyên phục vụ hoàng cung. Người ta gọi đó là những “lò quan” để phân biệt với “lò dân” chuyên sản xuất đồ gốm bình dân phục vụ các tầng lớp dân thường.
Di cốt người cổ
Tại khu A và B của công trường khai quật khảo cổ khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, 18 Hoàng Diệu, ngoài số lượng lớn các loại hình di tích, di vật, trong một số hố khai quật các nhà nghiên cứu còn ...
Đồ gốm trong Hoàng thành Thăng Long - Gốm thời Lê
Cùng những phát hiện quan trọng về các dấu tích kiến trúc, một số lượng lớn đồ gốm sứ là những vật dụng dùng hàng ngày trong Hoàng cung qua nhiều thời kỳ cũng được tìm thấy. Những khám phá này đã ...
Đồ gốm trong Hoàng thành Thăng Long - Gốm thời Trần
Cùng những phát hiện quan trọng về các dấu tích kiến trúc, một số lượng lớn đồ gốm sứ là những vật dụng dùng hàng ngày trong Hoàng cung qua nhiều thời kỳ cũng được tìm thấy. Những khám phá này đã ...
Đồ gốm trong Hoàng thành Thăng Long
Cùng những phát hiện quan trọng về các dấu tích kiến trúc, một số lượng lớn đồ gốm sứ là những vật dụng dùng hàng ngày trong Hoàng cung qua nhiều thời kỳ cũng được tìm thấy.
Những giá trị lịch sử của các hố D4 – D5 – D6
Các hố khai quật D4-D5-D6 thuộc khu D được mở trong khu vực sân tenis của Trung tâm thể thao Ba Đình, có diện tích toàn bộ hơn 2100 m2. Mặc dù việc khai quật chưa kết thúc, những trang lịch sử bi ...
Những vết tích kiến trúc đáng lưu ý tại hố D2 và D7
Khu D có vị trí ở gần Hội trường Ba Đình, thuộc Trung tâm Thể thao Ba Đình. Diện tích khai quật tuy chưa lớn, nhưng đã làm xuất lộ nhiều dấu tích kiến trúc. Tại các hố D2 và D7 cũng đã phát hiện được ...
Về những dấu vết kiến trúc ở hố B16
Phát hiện về những dấu tích kiến trúc B16 (phía Bắc khu B) trong hệ thống quần thể kiến trúc tìm được tại công trường khai quật khảo cổ học khu vực dự định xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình ...
Một số di vật điêu khắc đá thời Lý Trần
Di vật đá thời Lý là một loại di vật đặc sắc thu được từ cuộc khai quật khu vực dự kiến xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới). Loại di vật này sẽ góp phần nhận diện đầy đủ hơn về kiến ...
Tìm hiểu vài loại gạch cổ khai quật ở Ba Đình
Cuộc khai quật khảo cổ học khu vực dự định xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới, tuy chưa xong nhưng đã phát hiện một khối lượng thật khổng lồ với hàng triệu di vật các loại, các thời. Di ...

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu