Chương XVI. Công việc của Bảo hộ [1]
(Tiếp theo kỳ trước)   1. ĐÀ NẴNG, HÀ NỘI, VÀ HẢI PHÒNG THÀNH ĐẤT NHƯỢNG ĐỊA. Từ khi sự đánh dẹp ở các nơi đã yên rồi, các viên Tổng đốc toàn quyền lần lượt sang kinh doanh việc Đông Pháp và lo mở mang về đường chính trị, kinh tế và xã hội theo chính sách của nước Pháp. Tháng ba năm Mậu Tí (1888) ...

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu