Biên đạo múa gốc Việt say mê với chất liệu dân gian
Mong muốn mỗi tác phẩm đều có vẻ đẹp riêng của Việt Nam, biên đạo múa Nguyễn Ngọc Anh đã khai thác chất liệu dân gian vào trong múa đương đại để giới thiệu nguồn gốc và văn hóa của dân tộc mình.

Tin tiêu điểm

Chưa có bài viết nào