Triệu trái tim nhân ái hướng về Tổ quốc

Hiệp hội đồng hương tương trợ Việt Nam tại Ma Cao ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung
Sáng 26/10,  tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp nhận số tiền 45,6 triệu đồng từ Hiệp hội đồng hương tương trợ Việt Nam tại Ma Cao, Trung Quốc do bà Trần Thị Thu - Chủ tịch Hiệp hội - đại diện ...