Ông trời là phụ nữ
Sau một chầu nhậu quắc cần câu của một nhóm bạn, một người trong đám liền nói:
Tám lạng bạn với nửa cân
Hai ngư dân nọ quyết định nghỉ đánh cá trong dịp năm mới và tổ chức nhậu cùng nhau một trận không say không về (mà say thì khiêng về)...
Làm giàu không khó
Trong đêm hội Giáng sinh, một du khách người Scoland bước vào một khách sạn đang tổ chức lễ hội Noel và gọi đồ uống...

Tin tiêu điểm

Chưa có bài viết nào