Ba mươi sáu phố phường Hà Nội
... Phồn hoa thứ nhất Long Thành/ Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ/ Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ/ Bút hoa xin chép nên thơ lưu truyền.
Tình mẹ
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ/ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha...
Ca dao làng quê
Làng ta phong cảnh hữu tình / Dân cư giang khúc như hình con long...

Tin tiêu điểm

Chưa có bài viết nào