A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ca dao về lao động sản xuất

Tháng Chạp thì mắc trồng khoai/ Tháng Giêng trồng đậu, tháng Hai trồng cà/ Tháng Ba cày bở ruộng ra/ Tháng Tư bắc mạ, thuận hoà mọi nơi...

Lập Thu mới cấy lúa mùa,

Khác nào hương khói lên chùa cầu con.

***

Tháng Chạp thì mắc trồng khoai,

Tháng Giêng trồng đậu, tháng Hai trồng cà.

Tháng Ba cày bở ruộng ra,

Tháng Tư bắc mạ, thuận hoà mọi nơi.

Tháng Năm gặt hái vừa rồi,

Bước sang tháng Sáu, nước trôi đầy đồng.

Nhà nhà vợ vợ chồng chồng,

Đi làm ngoài đồng, sá kể sớm trưa...

Tháng Sáu, tháng Bảy, khi vừa,

Vun trồng giống lúa, bỏ chừa cỏ tranh.

Tháng Tám lúa giỗ đã đành,

Tháng Mười cắt hái cho nhanh kịp người.

Khó khăn làm mấy tháng trời,

Lại còn mưa nắng thất thời khổ trông!

Cắt rồi nộp thuế nhà công,

Từ rày mới được yên lòng ấm no.

***

Tháng Giêng là tháng ăn chơi,

Tháng Hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà.

Tháng Ba thì đậu đã già,

Ta đi ta hái về nhà phơi khô.

Tháng Tư đi tậu trâu bò,

Để ta sắm sửa làm mùa tháng Năm.

Sáng ngày đem thóc ra ngâm,

Bao giờ mọc mầm, ta sẽ vớt ra.

Gánh đi ta ném ruộng ta,

Đến khi lên mạ thì ta nhổ về.

Sắp tiền mượn kẻ cấy thuê.

Cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi.

Cỏ lúa dọn đã sạch rồi,

Nước ruộng vơi mười còn độ một, hai.

Ruộng thấp đóng một gầu giai,

Ruộng cao thì phải đóng hai gầu sòng

Chờ cho lúa có đòng đòng,

Bây giờ ta sẽ trả công cho người.

Bao giờ cho đến tháng Mười,

Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta.

Gặt hái ta đem về nhà,

Phơi khô quạt sạch ấy là xong công.

 (sưu tầm)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu