Nhà sàn đá độc đáo của người Tày nơi biên cương
Đến miền biên cương Cao Bằng, dễ dàng bắt gặp nhiều ngôi nhà sàn bằng đá của người Tày. Đây chính là điểm nổi bật và khác biệt so với những ngôi nhà sàn của đồng bào dân tộc ở vùng, miền khác trong cả nước. Trải qua sự thăng trầm của lịch sử và thời gian, những ngôi nhà sàn đá vẫn trường tồn, vững ...
Yăng trong đời sống người Mnông
Người Mnông có lịch sử phát triển gắn liền với văn minh nương rẫy, với các lễ nghi, lễ hội theo nông nghiệp, theo vòng đời hoặc theo các mối quan hệ xã hội. Trong quá trình thực hành các lễ nghi, ...
Sôi động Hội vật làng Sình tại TP. Huế
Diễn ra vào ngày mùng 10 tháng Giêng Âm lịch hằng năm, Hội vật làng Sình được tổ chức tại khu vực đình làng Lại Ân (còn gọi là làng Sình), thuộc xã Phú Mậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trải nghiệm Nghề làm khèn của người Mông
Cây khèn là một nhạc cụ gắn liền với cuộc sống và truyền thống văn hóa của người dân tộc Mông ở tỉnh Hà Giang. Nghề làm khèn đã được đồng bào dân tộc Mông gìn giữ và phát triển qua nhiều thế hệ. Mới ...

Tin tiêu điểm

Chưa có bài viết nào