Những chiến thắng nổi tiếng trong lịch sử dân tộc ta (phần 6)
(Tiếp theo và hết) Chiến dịch Điện Biên Phủ (13/3/1954 – 7/5/1954) Bước sang năm thứ 8 của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tái xâm lược, giặc Pháp đã ở vào thế phòng ngự, nhất là trên chiến trường Bắc Bộ. Nhận thấy không thể thắng trong cuộc chiến tranh này, giặc Pháp đã đưa ra kế hoạch ...
XXIII. Nước Việt Nam mới
(Tiếp theo và hết) Chiến dịch Điện Biên Phủ (13/3/1954 – 7/5/1954) Bước sang năm thứ 8 của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tái xâm lược, giặc Pháp đã ở vào thế phòng ngự, nhất là trên chiến ...

Tin tiêu điểm

Chưa có bài viết nào