Những chiến thắng nổi tiếng trong lịch sử dân tộc ta (phần 6)
(Tiếp theo và hết) Chiến dịch Điện Biên Phủ (13/3/1954 – 7/5/1954) Bước sang năm thứ 8 của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tái xâm lược, giặc Pháp đã ở vào thế phòng ngự, nhất là trên chiến trường Bắc Bộ. Nhận thấy không thể thắng trong cuộc chiến tranh này, giặc Pháp đã đưa ra kế hoạch ...
XXIII. Nước Việt Nam mới
(Tiếp theo và hết) Ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản Đông Dương ra đời. Dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, dân tộc ta đã khởi nghĩa làm cuộc Cách mạng tháng Tám (19-8-1945) thành công, đánh đổ ...

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu