Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho mọi người dân
Chịu khó đi, quan sát, trải nghiệm, nhà báo người Mỹ gốc Việt Nguyễn Quang Trường đã tận mắt chứng kiến sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với mọi người dân, nhất là với những người yếu thế, ...

Tin tiêu điểm

Chưa có bài viết nào