A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ca dao, thành ngữ, tục ngữ về anh hùng

Anh hùng nào giang sơn nấy...

Anh hùng đoái đến thuyền quyên

Trăm năm biết có nên duyên vợ chồng

***

Anh hùng đa nạn

Hồng nhan đa truân!

***

Anh hùng chí để bốn phương

Khi gấp thì ngắn, khi vươn thì dài

***

Anh hùng gặp vận

***

Anh hùng khi gấp cũng khoanh tay

***

Anh hùng mạt lộ (vận)

***

Anh hùng nào (đâu) phải khúc lươn

Khi cuộn thì ngắn, khi vươn thì dài

***

Anh hùng nào giang sơn nấy

***

Anh hùng rơm

***

Anh hùng xó bếp

***

Anh hùng tử, khí hùng nào tử

(sưu tầm) 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu