A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ca dao tục ngữ về anh hùng

Anh hùng đoái đến thuyền quyên

Trăm năm biết có nên duyên vợ chồng

***

Anh hùng đa nạn

Hồng nhan đa truân!

***

Anh hùng chí để bốn phương

Khi gấp thì ngắn, khi vươn thì dài

***

Anh hùng gặp vận

***

Anh hùng gì mà anh hùng rơm

Tôi cho nắm (mớ) lửa hết cơn anh hùng

***

Anh hùng khi gấp cũng khoanh tay

***

Anh hùng mạt lộ (vận)

***

Anh hùng nào (đâu) phải khúc lươn

Khi cuộn thì ngắn, khi vươn thì dài

***

Anh hùng nào giang sơn nấy

***

Anh hùng rơm

***

Anh hùng xó bếp

***

Anh hùng tử, khí hùng nào tử

***

Anh hùng thức anh hùng

 

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

Chưa có bài viết nào