A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ca dao về tình cảm vợ chồng

Thương chồng nên phải gắng công/ Nào ai xương sắt, da đồng chi đây...

Chồng giận thì vợ làm lành,

Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì?

***

Khăn thương nhớ ai

Khăn rơi xuống đất.

Khăn thương nhớ ai,

Khăn vắt lên vai.

Khăn thương nhớ ai,

Khăn chùi nước mắt.

Đèn thương nhớ ai,

Mà đèn không tắt?

Mắt thương nhớ ai,

Mắt ngủ không yên?

Đêm qua, em những lo phiền,

Lo vì một nỗi không yên mọi bề...

Đã sinh ra kiếp ở đời,

Trai thời trung hiếu đôi vai cho tròn.

Gái thời trinh tỉnh lòng son,

Sớm hôm giữ gìn kẻo còn chút sai.

Trai lành gái tốt ra người,

Khuyên con trong bấy nhiêu lời cho chuyên. 

***

Ước gì anh hoá ra hoa,

Để em nâng lấy rồi mà cài khăn.

Ước gì anh hoá ra chăn,

Để cho em đắp, em lăn, em nằm.

Ước gì anh hoá ra gương,

Để cho em cứ ngày thường em soi,

Ước gì anh hoá ra cơi,

Để cho em đựng cau tươi, trầu vàng.

***

Thương chồng nên phải gắng công,

Nào ai xương sắt, da đồng chi đây.

***

Nước lụt thì lụt cả làng

Đắp đê chống lụt, thiếp chàng cùng lo.

***

Anh trông xuống sông

Buồm rung gió thổi

Kẻ lặn người lội

Kẻ chắn người đăng

Nước bạc lăn tăn

Phao chìm chuyển động

Giật lên mau chóng

Kẻo cá nhả ra...

Mình lấy được ta

Bõ công ao ước

Ta lấy được mình

Thỏa dạ ước ao

Bõ công anh đốn cần, xe nhợ, buộc phao, mắc mồi.

(sưu tầm) 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu