A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ca dao về thời tiết

Tháng Bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão...

Sấm động, gió tan

***

Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa

Tháng Ba mưa đám, tháng Tám mưa cơn.

Gió heo may, chẳng mưa dầm thì bão giật.

***

Tháng Bảy kiến đàn đại hàn hồng thuỷ.

***

Tháng Bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão

***

Lạy ông nắng lên

Cho trẻ nó chơi,

Cho già bắt rận,

Cho tôi đi cày.

***

Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước.

***

 

Mồng Chín tháng Chín có mưa,

Thì con sắm sửa cày bừa làm ăn.

Mồng Chín tháng Chín không mưa,

Thì con bán cả cày bừa đi buôn.

***

Đêm trời tang, trăng sao không tỏ,

Ấy là điềm mưa gió tới nơi.

Đêm nào sao sáng xanh trời,

Ấy là nắng ráo yên vui suốt ngày.

Những ai chăm việc cấy cầy,

Điềm trời trông đó, liệu xoay việc làm.

Nhiều chống càng tốt, nhiều cột càng bền

***

Kiến đen tha trứng lên cao,

Thế nào cũng có mưa rào rất to.

***

Mồng Bốn cá đi ăn thề,

Mồng Tám cá về cá vượt vũ môn.

 (sưu tầm)

 


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu