A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn về công tác thanh thiếu niên ở nước ngoài

Ngày 17/4, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2026.

Đồng chủ trì Hội nghị là bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN và ông Nguyễn Trường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị của 2 cơ quan cùng đại diện các tổ chức Đoàn, Hội ở ngoài nước.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về  NVNONN, đã báo cáo tổng kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2022-2023. Báo cáo nêu rõ, ngay sau khi thực hiện việc ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Trung ương Đoàn và Bộ Ngoại giao (tháng 12/2021), hai bên đã triển khai Chương trình phối hợp và Kế hoạch triển khai năm 2022, 2023 đến các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước và các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc. Hai bên đã tập trung hỗ trợ các tổ chức Đoàn, Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam ở những địa bàn đã có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng; phối hợp chặt chẽ trong công tác khuyến khích, hỗ trợ dạy và học tiếng Việt cho NVNONN. Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã tích cực chỉ đạo các tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước tham gia Đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN giai đoạn 2023 – 2030 do Bộ Ngoại giao chủ trì, trong đó có một số hoạt động tiêu biểu như: Cuộc thi tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023; Hội thảo và Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN năm 2023; Gala “Tiếng Mẹ thân thương”; tham gia tổ chức và vận hành các lớp học tiếng Việt trong cộng đồng nhằm nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt của thanh thiếu niên kiều bào.

Các hoạt động phối hợp góp phần đoàn kết, tập hợp rộng rãi lực lượng thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài; giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tích cực quảng bá, giới thiệu về đất nước Việt Nam đến bạn bè thế giới; tăng cường hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước; đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân; thu hút nguồn lực thanh niên, sinh viên Việt Nam ngoài nước.

Các hoạt động phối hợp ở lĩnh vực hội nhập quốc tế cũng góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và các kỹ năng hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế; bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cao, có cơ hội được cống hiến, phụng sự đất nước, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường. 

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế và những nguyên nhân hai bên cần khắc phục trong thời gian tiếp theo.

Hội nghị đã nghe đóng góp ý kiến trực tiếp của một số đơn vị đại diện của hai cơ quan trong nước và nghe ý kiến đóng góp trực tuyến của đại diện một số tổ chức Đoàn, Hội Thanh niên sinh viên ở nước ngoài.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, thanh niên là lực lượng xung kích gánh vác sứ mệnh và trách nhiệm lịch sử trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Nhận thức được vai trò quan trọng của thanh niên nói chung và thanh niên sinh viên NVNONN nói riêng đối với sự phát triển của đất nước, Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn đã ký Chương trình phối hợp công tác trong giai đoạn 2022 – 2026 để tạo cơ chế phối hợp đồng bộ, chặt chẽ nhằm triển khai mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động tập hợp, đoàn kết, phát huy nguồn lực thanh niên và thúc đẩy phong trào thanh niên ở ngoài nước.

Thứ trưởng cũng cho rằng, Hội nghị hôm nay để hai cơ quan cùng nhìn lại một cách toàn diện, sâu sắc về những kết quả đã đạt được cũng như các điểm tồn tại, hạn chế, đúc rút các bài học kinh nghiệm để xác định phương hướng và nhiệm vụ cần chú trọng triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

Bà cũng khẳng định, hai cơ quan đã đồng hành cùng các hội đoàn trong nhiều hoạt động thiết thực ở trong và ngoài nước, thể hiện chủ trương luôn chăm lo và coi cộng đồng NVNONN, trong đó có thế hệ trẻ kiều bào, là bộ phận máu thịt không tách rời của dân tộc. Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác thúc đẩy giao lưu thanh niên, hội nhập quốc tế cũng được chú trọng triển khai, đóng góp cho thành công chung của hoạt động đối ngoại, công tác củng cố và phát huy nguồn lực thanh niên sinh viên NVNONN.

Thứ trưởng Lê Thu Hằng nhấn mạnh, các cơ quan trong nước, đặc biệt là Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn quan tâm bồi dưỡng, phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài từ khi còn là thanh niên sinh viên là vô cùng cần thiết. Thực tế cũng đã chứng minh, trong số các thanh niên sinh viên ưu tú của ta, nhiều người đã thành công “bám rễ” ở sở tại, trở thành những cố vấn chuyên môn uy tín đóng góp cho đất nước và đóng vai trò “đầu tàu” đưa ra các sáng kiến kết nối cộng đồng. 

Ông Nguyễn Trường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị, bày tỏ đồng tình với các ý kiến đóng góp của các đại biểu và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng. Ông cũng cho rằng hai bên và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức Đoàn, Hội thanh niên sinh viên ở nước ngoài cần tiếp tục tăng cường phối hợp thường xuyên và xuyên suốt. Từ đó để huy động và phát huy nguồn lực trẻ, chất lượng cao cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Về kế hoạch triển khai các công việc trong thời gian tới giữa hai cơ quan, ông Nguyễn Trường Lâm đề nghị các đơn vị trực thuộc hai cơ quan triển khai đồng bộ, đúng lộ trình kế hoạch hai bên đã thống nhất xây dựng.

Thay mặt Lãnh đạo Trung ương Đoàn, ông Nguyễn Trường Lâm cũng gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đồng hành, hỗ trợ trong suốt thời gian qua. Ông cũng đề nghị Lãnh đạo Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục quan tâm, giúp đỡ nhằm hỗ trợ các tổ chức Đoàn, Hội ở nước ngoài khắc phục những hạn chế, khó khăn, tiếp tục có nhiều hoạt động gắn kết với quê hương đất nước.

Tại Hội nghị, hai cơ quan đã ký kết Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2026.

Hạo Nhiên


Tin liên quan

Tin tiêu điểm