A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nguồn ngoại lực rất quan trọng

Đề án“Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” được Chính phủ phê duyệt thông qua Quyết định số 1334/QĐ-TTg, nhận được sự đồng tình và ủng hộ của các chuyên gia trong nước.

Tạo điều kiện để bà con tận sức với quê hương

 GS. TS. Nguyễn Lân Dũng. Ảnh: TGCC

GS. TS. Nguyễn Lân Dũng, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học, Giáo dục và Môi trường của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đảng, Chính phủ và nhân dân ta luôn coi bà con ta đang sinh sống ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời khỏi dân tộc.

Không ít Việt kiều là các nhà khoa học, nghệ sĩ, doanh nhân với tài năng và kinh nghiệm quý giá. Đó là nguồn lực lớn lao rất cần cho đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Hướng tới năm 2045, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập chính quyền cách mạng, khi đất nước đã thành một nước phát triển có thu nhập cao thì nguồn lực kiều bào càng rất quan trọng.

Tuy xa quê hương nhưng hầu hết bà con đều hướng về và mong muốn góp phần xây dựng đất nước. Một ví dụ nhỏ, chúng ta đang chuẩn bị hàng nghìn bạn trẻ để tham gia vào việc xây dựng và phát triển công nghệ sản xuất chíp điện tử. Những chuyên gia Việt kiều về công nghệ thông tin chắc chắn có thể đóng góp thiết thực cho lĩnh vực này. Các lĩnh vực khác cũng đang rất cần sự đóng góp trí tuệ của giới trí thức Việt Nam đang sống và làm việc tại nước ngoài.

Đảng và Chính phủ thông qua Quyết định số 1334/QĐ-TTg đã nhấn mạnh đến yêu cầu phát huy nguồn lực của bà con ta ở nước ngoài phục vụ đất nước trong tình hình mới. Tôi rất hy vọng vào sự hưởng ứng của các bộ, ngành trong nước và của đông đảo bà con ta trên khắp thế giới với Quyết định này của Chính phủ.

Với cương vị là Phó Chủ tịch Hội liên lạc với NVNONN, tôi hoàn toàn tin tưởng vào chủ trương quan trọng này của Đảng và Chính phủ. Chúng tôi sẽ có những kế hoạch cụ thể để tích cực góp phần thiết thực vào việc thực hiện Nghị quyết quan trọng này.

Do nhu cầu công tác học thuật, tôi đã có dịp đi qua khoảng 30 nước ở khắp năm châu. Ở đâu, tôi cũng có dịp tiếp xúc với bà con Việt kiều, cảm nhận được bà con luôn hướng về quê hương và mong muốn có thể góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Nguồn kiều hối bà con gửi về nước có tác dụng không nhỏ, còn sự cống hiến về tri thức khoa học và công nghệ sẽ càng có tác dụng to lớn hơn.

NVNONN là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Tạo điều kiện để trí thức và doanh nhân Việt kiều có thể đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi sự cố gắng cả từ hai phía. Trí thức và doanh nhân Việt kiều cần khắc phục khó khăn và thu xếp được thời gian để về nước, hợp tác triển khai những dự án thiết thực góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng thời, các tổ chức trong nước như Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Hội liên lạc với NVNONN, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cần nắm bắt thông tin của trí thức, doanh nhân Việt kiều để phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong nước thiết lập nên những mối hợp tác cụ thể và hữu hiệu.

Dù có thách thức nhưng với sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành, nhất định khó khăn sẽ vượt qua, tạo mọi điều kiện cho trí thức, doanh nhân Việt kiều có cơ hội tốt nhất để cống hiến.

Để phát huy nguồn lực của NVNONN phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới, tôi cho rằng hưởng ứng Quyết định của Chính phủ, các bộ cần có kế hoạch phối hợp cùng tìm ra những đơn vị mà trí thức và doanh nhân Việt kiều có thể hợp tác triển khai những dự án cụ thể có ý nghĩa thiết thực với đất nước.

Hội liên lạc với NVNONN có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ giải quyết những khó khăn về sinh hoạt của trí thức và doanh nhân Việt kiều. Sự hợp tác mật thiết và trên tinh thần trách nhiệm cao, tạo điều kiện để trí thức Việt kiều có thể cống hiến hết mình.

Có thể nói, trí thức và doanh nhân Việt kiều số đông đều yêu quê hương, đất nước và số đông có nguyện vọng, sẵn lòng muốn đóng góp trí tuệ và tài lực của mình cho Tổ quốc. Vấn đề là các tổ chức trong nước phải tiếp sức một cách thiết thực để họ có điều kiện thuận lợi nhất, để tận sức với quê hương.

Là người hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, tôi tình nguyện cùng Viện nghiên cứu của chúng tôi nhiệt tình hợp tác với trí thức hay doanh nhân nào có nguyện vọng hỗ trợ đất nước trong lĩnh vực nghiên cứu này. Các Giáo sư và các Viện nghiên cứu khác chắc cũng sẵn sàng như vậy. Chúng tôi đều mong muốn được tiếp thêm sức mạnh trí tuệ để cống hiến cho Tổ quốc nhiều hơn nữa.

Nguồn lực cần thiết cho sự phát triển của đất nước

TS. Cù Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn và đào tạo giáo dục

TS. Cù Văn Trung. Ảnh: TGCC

Xuất phát từ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới và khát vọng xây dựng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Đảng và Nhà nước ta có những chủ trương, chính sách nhằm huy động tối đa nguồn lực trong và ngoài nước.

Trong đó, bộ phận NVNONN là ngoại lực rất quan trọng, cần thiết. Đề án này ra đời tiếp tục cổ vũ, huy động nguồn ngoại lực ấy cho sự phát triển hùng cường của dân tộc.

Hiện nay, trước bối cảnh mới, tình hình mới đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện và sâu rộng hơn nữa của tất cả các cấp, các ngành tạo chuyển biến về cả nội dung và hình thức. Mục đích cuối cùng là phát huy được tối đa nguồn lực NVNONN cho việc phát triển của đất nước.

Bước vào thời kỳ mở cửa, đổi mới và hội nhập, một bộ phận người Việt Nam ra nước ngoài lập thân, lập nghiệp và lập danh. Họ vẫn âm thầm cống hiến cho đất nước với nhiều cách thức khác nhau. Vấn đề hiện nay là cần làm khơi dậy và nhân rộng tinh thần ấy. Với số lượng gần 6 triệu người và 80% trong số đó sống ở các nước phát triển, rõ ràng lực lượng này có vai trò quan trọng cũng như động lực to lớn cho sự nghiệp phát triển của nước nhà.

Nhìn chung, kiều bào ta đều chứa đựng những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam – có cái giỏi giang, sắc sảo và tài hoa được tôi luyện trong môi trường quốc tế. Lực lượng tiên tiến ấy chính là nguồn lực cần thiết cho sự phát triển của đất nước nếu chúng ta trân trọng hơn nữa.

Tôi tin rằng, trong tương lai, vai trò của họ sẽ ngày càng được khẳng định sâu sắc. Muốn vậy, chúng ta phải tiếp tục tăng cường thông tin một cách sâu rộng hơn nữa về tình hình đất nước cho NVNONN, để họ nắm được, hiểu hơn về nước nhà. Từ đó, họ sẽ chủ động tìm kiếm cách thức phù hợp nhằm cống hiến cho đất nước.

Chẳng hạn, trước những khó khăn, khủng hoảng kinh tế của tình hình trong nước, khu vực và trên thế giới, Việt Nam giữ vững ổn định, vượt qua như thế nào dưới sự điều hành của Chính phủ. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt được kết quả tích cực cùng những thành công của chính sách đối ngoại thời gian qua của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đời sống văn hóa, xã hội và các vấn đề như quyền phát triển con người, tôn giáo, tín ngưỡng, giáo dục, an sinh xã hội... là những biểu hiện sinh động, nổi bật. Để NVNONN dõi theo những bước chuyển mình của đất nước, từ đó, mong muốn đóng góp sức mình vào sự nghiệp chung của toàn dân tộc.

Quan trọng và sâu xa hơn là làm sao để NVNONN thấy rõ Đảng ta rất nỗ lực xây dựng thể chế phát triển bền vững, nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường. Khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc trên cơ sở giải quyết tốt các vấn đề tiên quyết (cơ hội đầu tư, hỗ trợ pháp lý, bảo trợ công dân). Bên cạnh đó, cần phải giáo dục, bồi dưỡng sức dân và duy trì sự trong sáng của tiếng Việt cũng như truyền bá nền văn hóa Việt Nam lên một tầm cao mới.


Tin liên quan

Tin tiêu điểm