A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Duyên quan họ

Trời chiều ngỡ nắng bình minh/ Duyên tình xanh dáng trúc xinh hội làng...

Trời nghiêng mặt nước mái chèo

Thuyền neo câu hát cánh bèo lênh đênh

Lưng ong thắt dải bao xanh

Trao câu quan họ tròng trành bóng xuân

Ô che óng áo tứ thân

Ao đình sóng sánh mây tần ngần em.

Mắt trong đáy mắt lòng quen

tóc mai đu gió ru mềm má sương.

Ánh trời se sợi vấn vương

Nắng hồng vin ngọn khói vươn mái đình

Trời chiều ngỡ nắng bình minh

Duyên tình xanh dáng trúc xinh hội làng.

Ngô Ngọc Thăng (theo nhandan.com.vn)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu