A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ca dao ví von nam nữ

Anh như cây gỗ xoan đào
Em như câu đối dán vào nên chăng?
Em như cây kiểng trên chùa
Anh như con bướm đậu nhờ nên chăng?

***

Anh như con một nhà giàu
Em như tờ giấy bên Tàu mới sang
Anh như con một nhà quan
Em như con én lạc đàn ngẩn ngơ
Anh như chỉ gấm thêu cờ
Em như rau má nở bờ giếng khơi
Cho nên chả dám ngỏ lời
Người chê rằng bạc, kẻ cười rằng khinh.

 

***

Anh như con nhạn bơ thờ
Sớm ăn tối đậu cành tơ một mình.

 

***

Anh như Đại Thánh trên mây
Em đây bé nhỏ như tay Phật Bà
Xin anh bỏ tay em ra
Rồi mai em sẽ đi qua chốn này
Nếu anh còn giữ lấy tay
Rồi mai em biết chốn này là đâu.

 

***

Anh như nút, em như khuy
Như mây với núi, biệt ly không đành.

***

Anh như tán tía tàn vàng
Em như manh chiếu rách bà hàng bỏ quên
Lạy Trời cho cả nước lên
Cho manh chiếu rách lên trên tàn vàng.

***

Anh như táo rụng sân đình
Em như gái rở đi rình của chua.

Anh như tấm vóc đại hồng
Em như chỉ thắm thêu rồng nên chăng?
Nhất chờ, nhì đợi, tam mong
Tứ thương, ngũ nhớ, lục, thất, bát mong, cửu thập tìm
Em thương ai con mắt lim dim
Chân đi thất thểu như chim tha mồi
Tối hôm qua vật đổi, sao dời
Tiếc công gắn bó, tiếc lời giao đoan
Thề xưa đã lỗi muôn vàn
Mảnh gương còn đó, phím đàn còn đây
Trót vì đàn đã bén dây
Chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta
Chén son nguyện với trăng già
Càn khôn đưa lại một nhà vui chung.

***

Anh như trúc mọc ngoài trời
Niêm phong má phấn, tựa ngày hôm mai
Anh Hai chừng độ đôi mươi
Em trông có sắc có tài em yêu
Anh Ba như tấm nhiễu điều
Đẹp duyên lắm lắm, nhưng trời không xe
Anh Tư nay ở mai về
Ước gì em được lên quê chuyến này
Anh Năm ở lại năm sau
Rồi ra sum họp với nhau một nhà
Anh Sáu nói rồi không lại hoàn không
Rồi ra em biết chốn này là đâu.

Anh nay quyết chí đi tu
Tam quy ngũ giới tu chùa Hồ Sen
Thấy cô má phấn răng đen
A di đà Phật anh quên mất chùa.

 

 


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu