A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ca dao tục ngữ Việt

Đẹp vàng son, ngon mật mỡ

***

Nhịn miệng qua ngày, ăn vay mắc nợ.

***

Trăm năm thì ngắn, một ngày dài ghê.

***

Gió vàng hiu hắt đêm thanh,

Đường xa dặm vắng, xin anh đừng về.

Mảnh trăng đã trót lời thề,

Làm chi để gánh nặng nề riêng ai!

***

Xứ Nam nhất chợ Bằng Gồi,

Xứ Bắc Vân Khám, xứ Đoài Hương Canh.

***

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa,

Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.

***

Tháng tư mua nứa đan thuyền,

Tháng năm tháng sáu gặt miền ruộng chiêm.

***

Mấy đời sấm trước có mưa,

Mấy đời dì ghẻ có ưa con chồng.

***

 

Nhà giàu nói đâu ra đấy.

***

Bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng.

***

Tháng tám chưa qua,

Tháng ba đã đến.

***

Trống chùa ai đánh thì thùng,

Của chung ai khéo vẫy vùng thành riêng.

***

Lận đận lao đao, phải sao chịu vậy,

Tới số ăn mày, bị gậy phải mang.

***

Làm thân con vạc mà chẳng biết lo,

Bán đồng cho cò, phải đi ăn đêm.

***

Đói lòng ăn nắm lá sung,

Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng.

Một thuyền một lái chẳng xong,

Một chĩnh đôi gáo còn nong tay vào.

***

Gió lùa bụi chuối sau hè,

Anh mê vợ bé, bỏ bè con thơ.

Gió đưa bụi trúc ngã quỳ,

Thương cha phải chịu luỵ dì, dì ơi!

 

 

 


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu