A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ca dao tục ngữ Việt Nam (tiếp theo)

Ân đền oán trả

***

Ân cha nặng lắm anh ơi

Nghĩa mẹ bằng Trời, chín tháng cưu mang

***

Bắt lươn đằng đầu chớ ai bắt đằng đuôi

***

Bĩ cực thái lai

***

Bươm bướm mà đậu cành hồng

Đã yêu cô chị lại bồng cô em

***

Dế kêu cho giải cơn sầu

Mấy lời em nói bạc đầu không quên

***

Dềnh dàng như quan viên đi tế

***

Dễ dàng là thói hồng nhan

Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều

***

Em đừng đem dạ thương anh

Để thương cha mẹ sinh thành sớm hôm

***

Em đây chỉ mến người tài

Đánh đông đông thắng, dẹp đoài đoài tan

***

Em đi bán bưởi bán bòng

Bưởi chua bòng chát buồn lòng lắm em

***

Gá duyên đừng sợ nơi nghèo

Sao cho xứng cột vừa kèo thì thôi

***

Gối rơm theo phận gối rơm

Có đâu dưới thấp mà chồm lên cao

***

Học trò đèn sách hôm mai

Ngày sau thi đỗ nên trai mới hào

Làm nên quan thấp, quan cao

Làm nên vọng tía võng đào nghênh ngang

***

Hỏi cô gánh nước đường xa

Còn bao gánh nữa để qua gánh dùm

***

Hỏi vợ thì cưới liền tay

Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha

***

Im hơi kín tiếng

***

Im như Bụt mập trên chùa

Con vào chánh điện đừng đùa với sư

Cúi lạy con phải từ từ

Đừng có vội vã mà hư thân mình

***

Ít chắt chiu hơn nhiều hoang phí

Người biết lý một tý cũng xong

Thế gian vợ giống tính chồng

Đời nào đầy tớ giống ông chủ nhà

 

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu