A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ca dao tục ngữ về rượu

Rượu bất khả ép ép bất khả từ

***

Rượu cổ be chè đáy ấm

***

Rượu chẳng say người người say rượu

***

Hoa không mê bướm, bướm mê hoa

***

Rượu chè be bét

***

Rượu chè cờ bạc lu bù

Hết tiền đã có mẹ cu bán hàng

***

Rượu hồng đào trút nhào vô nhạo

Kiếm nơi nào nhơn đạo hơn anh

***

Rượu không say say vì chén

***

Rượu kia nào có say người

***

Hỡi người say rượu chớ cười rượu say!

***

Rượu ngon cái cặn cũng ngon

Thương em chẳng luận chồng con mấy đờị

***

Rượu ngon trong hũ rót ra

Để lâu cũng nhạt nữa là duyên em

***

Rượu kim lang ve vàng chước tửu

Em mở miệng chào bạn hữu tương tri;

***

Bá Nha vắng mặt Tử Kỳ,

Ôm đờn luống chịu sầu bi một mình

***

Rượu lưu ly chân quì tay rót

Cha mẹ uống rồi dời gót theo anh

***

Rượu men tẩm mẩm tê mê

Mảng theo con đĩ bỏ bê việc nhà

***

Rượu nằm trong nhạo chờ nem

Qua nằm thuyền vắng chờ em một mình

***

 

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu