A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ca dao tục ngữ về hôn nhân gia đình

Cô kia cắt cỏ bên sông/ Có muốn ǎn nhãn thì lồng sang đây/ Sang đây anh nắm cổ tay/ Anh hỏi câu này: có lấy anh chǎng?

Cô kia cắt cỏ một mình
Cho anh cắt với chung tình làm đôi.
Cô còn cắt nữa hay thôi?
Cho anh cắt với làm đôi vợ chồng.

***

Cô kia cắt cỏ bên sông
Có muốn ǎn nhãn thì lồng sang đây.
Sang đây anh nắm cổ tay,
Anh hỏi câu này: có lấy anh chǎng?
Thẩn thơ dưới gốc mai già,
Hỏi thǎm ông Nguyệt có nhà hay không?

***

Bao giờ cho chuối có cành,
Cho sung có nụ, cho hành có hoa.
Bao giờ chạch đẻ ngọn đa,
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình.

***

Bao giờ cây cải làm đình,
Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta.

***

Còn duyên kẻ đón người đưa,
Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng.

***

Còn duyên kẻ đợi người chờ,
Hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh.

***

Còn duyên đóng cửa kén chồng,
Hết duyên ngồi gốc cây hồng nhặt hoa.

***

Chẳng nên, tình trước nghĩa sau,
Có con, ta gả cho nhau, thiệt gì!

***

Chớ thấy duyên muộn mà phiền,
Tuy rằng duyên muộn, có tiên đợi chờ.

***

Gần thì chẳng hợp duyên cho,
Xa xôi cách mấy lần đò cũng theo.

***

Bao giờ cho gạo bén sàng,
Cho trǎng bén gió, cho nàng bén anh.

 (sưu tầm)

 


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu