A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ca dao tục ngữ về văn hóa ứng xử (phần 3)

Một điều nhịn, chín điều lành

Ảnh minh họa

 

Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ

Đi một ngày đàng học một sàng khôn

Một điều nhịn, chín điều lành

Mất lòng trước, được lòng sau

Sang sông phải bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu mến thầy.

(st)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu