A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ca dao tục ngữ về văn hóa ứng xử (phần 1)

Rượu nhạt, uống lắm cũng say/ Người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm...

Đất tốt trồng cây rườm rà
Những người thanh lịch nói ra dịu dàng.

Người thanh tiếng nói cũng thanh
Chuông kêu, khẽ gõ bên thành cũng kêu.

Kim vàng ai nỡ uốn câu
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời ?

Vàng thì thử lửa, thử than
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời...

Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe

Sảy chân, gượng lại còn vừa,
Sảy miệng, biết nói làm sao bây giờ.

Vàng sa xuống giếng, khôn tìm,
Người sa lời nói, như chim sổ lồng.

Nói người, chẳng nghĩ đến ta,
Thử sờ lên gáy, xem xa hay gần

Ngày thường chả mất nén hương
Đến khi gặp chuyện ôm lưng thầy chùa

Cười người chớ vội cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau người cười

Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành.

Ăn có nhai, nói có nghĩ.
Ăn bớt bát, nói bớt lời.

Rượu nhạt, uống lắm cũng say,
Người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm.

Ăn lắm, thì hết miếng ngon,
Nói lắm, thì hết lời khôn hóa rồ.

(st)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu