A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoài mồm ăn quả quít khô

Hoài mồm ăn quả quít khô / Hoài thân mà lấy nhà nho lúc tàn ...
 

Hoài mồm ăn quả quít khô
Hoài thân mà lấy nhà nho lúc tàn
Nhà nho chữ nghĩa dở dang
Xui nguyên, giục bị, làm đơn kiếm tiền
Nhà nho cái chữ đã hèn
Cái sức lại yếu, đua chen bằng gì?
Nhà nho tính khí kiêu kì
Phân tranh miếng thịt, suy bì miếng xôi
Chồng nho, khổ lắm, ai ơi!
Biết không ra biết, ngu thời chẳng ngu

(ST)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu