A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ca dao về tình nghĩa

Thương thay thân phận con tằm / Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ...
 

Thương thay thân phận con tằm
Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ
Thương thay lũ kiến tí tí
Kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi
Thương thay hạc lánh đường mây
Chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi
Thương thay con cuốc giữa trời
Dầu kêu ra máu có người nào nghe.

(ST)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu