A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ca dao tuc ngữ về ong và ốc

Ong chê bướm chán

***

Ong chường bướm chán

***

Ong kiến còn có vua tôi

Huống chi loài người chẳng có nghĩa ru

***

Ong làm mật mà không được ăn

Yến làm tổ mà không được ở

***

Ong non ngứa nọc

***

Ong qua bướm lại

***

Ong vỡ tổ

***

Ốc bực mình ốc

Nó vặn nó vẹo

Bèo bực mình bèo

Lênh đênh mặt nước

Nước bực mình nước

Tát cạn cấy khoai

Khoai bực mình khoai

Đào lên cấy xuống

Muống bực mình muống

Ngắt ngọn nấu canh

Anh bực mình anh

Vợ con chưa có

Đêm nằm vò võ

Một xó giường không

Hỏi giường có bực mình không hỡi giường ?

***

Ốc chưa mang nổi thân ốc

Mà còn đòi làm cọc cho rêu

***

Ốc lậu thiên tao liên dạ vũ Thủy cấp hựu ngộ đả đầu phong

***

Ốc lặn ốc lội

***

Ốc măn ốc hút

***

Ốc mượn hồn

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu