A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ca dao tục ngữ về mưa (phần 3)

Mưa tháng bảy cóc nhảy lên bờ.

Mưa tháng bảy gẫy cành trám

Nắng tháng tám rám trái bưởi

Mưa tháng ba hoa đất

Mưa tháng sáu máu rồng

Mưa tháng tư hư đất

Mưa thì mưa cho khắp

Mưa thuận gió hòa

Mưa to gió lớn

Mưa tránh chỗ trắng

Nắng tránh chỗ đen. 

Mưa vãi gió may

Mưa xuân lác đác ngoài trời

Trông ra đường, thấy một người thơ ngây

Gặp nhau ở quãng đường nầy

Như cá gặp nước như mây gặp rồng!

 

Mưa xuân lác đác vườn đào

Công anh đắp đất ngăn rào vườn hoa.

Ai làm gió táp mưa sa

Cho cây anh đổ, cho hoa anh tàn.

Mưa xuân phơi phới vườn hồng

Ta về đập đất, ta trồng lấy cây

Trồng lấy cây mong ngày ăn quả

Can chi mà vất vả như ai

 

Mưa xuân phơi phới vườn hồng

Ta về đập đất, ta trồng lấy cây

Trồng lấy cây mong ngày ăn quả

Can chi mà vất vả như ai.

 

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu