A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ca dao tục ngữ chủ đề hát ru (phần 1)

Ầu ơ, Bồng bống bông bông
Lớn lên con phải cố học hành
Học là học đạo làm người,
Con đừng lêu lổng kẻ cười, người chê
 

Ầu ơ, Em tôi khát sữa bú tay
Ai cho bú thép ngày rày mang ơn

Ầu ơ, Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
Về sông ăn cá, về đồng ăn cua

Ầu ơ, Mười hai giờ kiểng đổ nhà thờ
Sao anh không học đặng nhờ tấm thân

Ầu ơ, Mẹ ơi đừng đánh con đau
Để con bắt cá hái rau mẹ dùng

Ầu ơ, Mẹ ơi chớ đánh con hoài
Để con bắt ốc hái xoài mẹ ăn

 

Ầu ơ, Ví dầu cá bống đánh đu
Tôm càng hát bội, cá thu cầm chầu

Ầu ơ, Ví dầu ví dẩu ví dâu
Ví qua ví lại ví trâu vô chuồng

Ầu ơ,  Má ơi đừng đánh con đau
Để con hát bội làm đào má coi

 

Bồng em mà bỏ vô nôi
Cho mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu
Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu
Mua cau Nam Phổ
Mua trầu chợ Dinh.
Chợ Dinh bán nón quan hai,
Bán thao quan mốt,
Bán quai năm tiền.

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu