A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ai đi đâu đấy hỡi ai

Ai đi đâu đấy hỡi ai / Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm ...
 

Ai đi đâu đấy hỡi ai
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm
Tìm em như thể tìm chim
Chim ăn bể Bắc đi tìm bể Đông
Tìm bể đông thấy lông chim nhạn
Tìm bể cạn thấy đàn chim bay
Hôm qua là chín, hôm nay là mười
Tìm em đã mướt mồ hôi
Lại đứt nút áo, lại rơi khăn đầu
Tìm em chẳng thấy em đâu
Lội sông thì ướt, quanh cầu thì xa.

(ST)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu