Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao: Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp công tác về NVNONN

Thực hiện Chương trình phối hợp số 90-CTr/BDVTW-BCSĐBNG, ngày 06/12/2016 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2021 (Chương trình phối hợp 90), ngày 26/11/2021 tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp 90 và ký Chương trình phối hợp về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026.

Dự và chủ trì Hội nghị có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tham dự Hội nghị có các vị đại diện lãnh đạo Ban, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ban Dân vận Trung ương, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại Hội nghị, Ban Dân vận Trung ương và Bộ Ngoại giao đã thảo luận, thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp 90, đồng thời bàn các giải pháp thực hiện Chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài và ông Bùi Thanh Sơn đều đánh giá cao công tác phối hợp giữa hai cơ quan, đặc biệt trong công tác vận động NVNONN. 

Trong 5 năm qua, công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác vận động NVNONN. Nhận thức và hành động của hệ thống chính trị đối với công tác về NVNONN có nhiều chuyển biến tích cực. 

Việc thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ công tác đối với NVNONN trong tình hình mới được triển khai tương đối toàn diện, kịp thời. Việc hỗ trợ cộng đồng NVNONN ổn định, hội nhập vào xã hội sở tại tiếp tục được quan tâm. 

Việc đổi mới và đa dạng hóa các phương thức vận động, hình thức tập hợp, đoàn kết NVNONN hướng về quê hương có những chuyển biến rõ nét. 

Việc huy động và phát huy nguồn lực của NVNONN đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước ngày càng được đẩy mạnh. 

Công tác thông tin, truyền thông, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, dạy và học tiếng Việt đã từng bước đáp ứng được nhu cầu của kiều bào.

Lãnh đạo hai đơn vị đánh giá, những kết quả trên đã tác động tích cực tới cộng đồng khoảng 5,3 triệu NVNONN đang sinh sống, làm việc ở trên 130 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% ở các nước phát triển. 

Cộng đồng ngày càng có vai trò, vị thế và uy tín trong xã hội sở tại, gắn bó hơn với quê hương, đã và đang trở thành một trong những nguồn lực quan trọng đóng góp cho quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. Ngày càng có nhiều nhà khoa học, doanh nhân, các văn nghệ sỹ, vận động viên kiều bào về nước sinh sống, làm việc, đầu tư, kinh doanh, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao… 

Các hội đoàn NVNONN tiếp tục được củng cố và phát triển về cả số lượng, thành phần tại nhiều khu vực với hình thức tổ chức, tính chất hoạt động đa dạng, phong phú, cơ cấu tổ chức tiếp tục được kiện toàn. 

Đồng bào ngày càng tin tưởng vào sự phát triển của đất nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi NVNONN ngày càng được củng cố và tăng cường.

Trong thời gian tới, hai cơ quan sẽ tiếp phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước về chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo về công tác NVNONN; trọng tâm là triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW, Kết luận 14-KL/TW, Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới, và Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. 

Hai cơ quan phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận nói chung và công tác đối với NVNONN nói riêng.

Hai bên cũng tiếp tục đổi mới công tác vận động, chăm lo đối với đồng bào VNONN, tập trung giải quyết sớm những vướng mắc liên quan đến quyền lợi thiết thân và chính đáng của NVNONN, triển khai mạnh mẽ công tác đại đoàn kết, kiên trì vận động những cá nhân có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng... Đa dạng hóa các hình thức vận động, thu hút doanh nhân, trí thức, nhà khoa học NVNONN, đặc biệt là giới trẻ, tạo điều kiện thuận lợi thu hút nguồn lực chất lượng phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường hỗ trợ các hội đoàn trong công tác vận động và tập hợp cộng đồng tại địa bàn; định hướng lựa chọn, bồi dưỡng nhân tố lãnh đạo, phát triển, hỗ trợ củng cố các tổ chức hội đoàn tại các địa bàn và trong triển khai, tổ chức hoạt động.

Hai cơ quan thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin định kỳ; tổ chức các đoàn đi địa phương và ra nước ngoài làm công tác NVNONN; tổ chức hoạt động trao đổi thông tin giữa lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và các Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm hằng năm trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất cơ chế để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng và cộng đồng NVNONN. 

Tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam... trong công tác vận động, đoàn kết rộng rãi mọi đối tượng người VNONN.

Hai bên tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác dân vận và vận động đồng bào VNONN. Nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác về NVNONN tại các cơ quan trong và ngoài nước, các hội đoàn NVNONN.

Hai bên sẽ xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể Chương trình phối hợp vừa ký kết; tiếp tục tham mưu chia sẻ thông tin, đào tạo kỹ năng về công tác vận động NVNONN, nâng cao chương trình công tác cho kiều bào; tham mưu về điều kiện nâng cao chế độ đối với các trí thức kiều bào. Trong quá trình thực hiện Chương trình, lãnh đạo hai cơ quan có thể điều chỉnh bổ sung chương trình nếu cần thiết.

Cũng tại Hội nghị, Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao” cho một số đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và lãnh đạo cấp vụ vì đã có nhiều đóng góp trong thực hiện Chương trình phối hợp số 90. 

Nhiên Linh


Các tin khác

Tin tiêu điểm