A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả giải quyết đơn thư của ông Mai Thế Nguyên, Việt kiều Na uy

Ngày 14/12/2010, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhận được đơn của ông Mai Thế Nguyên, Việt kiều tại Na Uy, hiện đang tạm trú tại nhà Y3 ngõ Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội khiếu nại đòi quyền sở hữu nhà đất gia đình ông đã giao Nhà nước quản lý từ năm 1961 (đơn do Văn phòng Chủ tịch nước chuyển).

Về việc này, ngày 17/01/2008, Ủy ban NN về NVNONN đã có công văn số 63/UBNV-V3 gửi UBND Thành phố Hà Nội đề nghị xem xét giải quyết và UBND Thành phố đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Kết quả giải quyết:

Ngày 31/12/2010, Thanh tra Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã có công văn số 1072/UBNV-TTra tiếp tục đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường vận dụng chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Việt kiều có công với đất nước, xem xét giải quyết nguyện vọng chính đáng của gia đình ông Mai Thế Nguyên và sớm thông báo kết quả cho đương sự.

Thanh tra Ủy ban Nhà nước về NVNONN


Các tin khác

Tin tiêu điểm