A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tin về danh sách luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tham gia hỗ trợ pháp lý cho người Việt Nam ở nước ngoài

Trên cơ sở kết quả của Hội thảo Hỗ trợ pháp lý cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài ngày 26/10/2023, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội thông tin danh sách các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư là thành viên Ban Chủ nhiệm và Hội đồng khen thưởng kỷ luật của Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội để bà con kiều bào tham khảo, liên hệ khi có nhu cầu được hỗ trợ pháp lý.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Trên cơ sở kết quả của Hội thảo Hỗ trợ pháp lý cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài ngày 26/10/2023, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội thông tin danh sách các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư là thành viên Ban Chủ nhiệm và Hội đồng khen thưởng kỷ luật của Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội để bà con kiều bào tham khảo, liên hệ khi có nhu cầu được hỗ trợ pháp lý.

  • Công tác hỗ trợ pháp lý thực hiện trên nguyên tắc:

- Cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài và luật sư/đại diện tổ chức hành nghề luật sư tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm về  mọi vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ pháp lý.

- Việc hướng dẫn ban đầu là miễn phí; nếu luật sư được đề nghị cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cụ thể, chuyên sâu thì có thể phát sinh chi phí trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên.

  • Nếu bà con cần thêm thông tin, xin liên hệ:

- Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao:

Chuyên viên Bùi Thanh Trúc, ĐT: (84-24) 38240401 – 38240404. Máy lẻ: 131

emai: phapche.ubnv.bng@gmail.com

- Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội:

+ Luật sư Hoàng Minh Hiển, ĐT: +842437624706 - 02437624707,

email: bar.asociation@luatsuhanoi.vn

+ Luật sư Nguyễn Hưng Quang, Văn phòng Luật sư NHQuang và cộng sự.

ĐT: 0913216898 

(Danh sách hành viên Ban Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng kỷ luật Đoàn luật sư TP Hà Nội  và danh sách các các Luật sư và tổ chức hành nghề tham gia hỗ trợ pháp lý cho người Việt Nam ở nước ngoài xin gửi ở file đính kèm)


Tập tin đính kèm

Các tin khác

Tin tiêu điểm