A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sổ tay hỏi - đáp pháp luật: Nhà đất (25)

*Hỏi: Tôi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và có quốc tịch nước ngoài. Hiện tại gia đình ở tại Việt Nam có nhà ở nhưng đang do bố mẹ tôi đứng tên.  Xin hỏi thủ tục chuyển tên trên hợp đồng mua bán theo diện tặng cho?

*Trả lời:

  1. Điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch tặng cho nhà ở:

Tặng cho nhà ở là một trong những hình thức giao dịch về nhà ở được quy định tại Điều 117 Luật Nhà ở 2014. Vì vậy, để thực hiện giao dịch tặng cho nhà ở, ông/bà cần thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 8 Luật Nhà ở 2014 (đề nghị xem lại phần trả lời câu hỏi 23). Nhà ở tham gia giao dịch tặng cho phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Nhà ở.

 “a) Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

  1. b) Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;
  2. c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  3. d) Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Các điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản này không áp dụng đối với trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.”

  1. Thủ tục tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất

Điều 120 và Điều 122 Luật Nhà ở 2014 quy định về trình tự, thủ tục thực hiện giao dịch về nhà ở, bao gồm tặng cho nhà ở và công chứng, chứng thực hợp đồng như sau:

- Lập hợp đồng tặng cho nhà ở có các nội dung quy định tại Điều 121 của Luật Nhà ở 2014.

  - Nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận tặng cho thì đồng thời công nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bên nhận quyền sở hữu nhà ở.

- Thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng tặng cho, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 121 Luật Nhà ở 2014. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng. Việc công chứng hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng; việc chứng thực hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở.

- Trường hợp tặng cho nhà và đất giữa cha/mẹ với con thì được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ theo quy định tại tại Khoản 4 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 và khoản 10 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về Lệ phí trước bạ.

Vụ Pháp chế Thanh tra
Ủy ban Nhà nước về NVNONN


Các tin khác

Tin tiêu điểm