Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sổ tay hỏi - đáp pháp luật: Làm việc (38)

*Hỏi: Tôi là chuyên gia công nghệ gốc Việt Nam có quốc tịch nước ngoài muốn về Việt Nam tham gia hoạt động khoa học. Xin hỏi chế độ, chính sách đãi ngộ đối với chuyên gia, trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam hiện nay như thế nào?

*Trả lời:

Điều 20 và Điều 21 của Luật Khoa học và Công nghệ 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. Theo đó, chuyên gia, trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam có đầy đủ các quyền lợi, nghĩa vụ và được hưởng các chế độ chính sách đối với người lao động tại Việt Nam theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, cũng như được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…. Ngoài ra, chuyên gia, trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được hưởng các ưu đãi theo quy định tại khoản 2 và 4 Điều 24 Luật Khoa học và Công nghệ 2013, cụ thể:

- Được bổ nhiệm, thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ; được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, xét công nhận, bổ nhiệm chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ theo quy định tại Điều 19 của Luật này.

- Được hưởng lương chuyên gia theo quy định của Chính phủ và ưu đãi khác theo hợp đồng.

- Được hưởng các ưu đãi về xuất nhập cảnh, cư trú, nhà ở và ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

Chuyên gia nước ngoài được khuyến khích tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam và được hưởng ưu đãi sau đây:

- Được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ; được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Được hưởng ưu đãi về xuất nhập cảnh, cư trú, nhà ở và ưu đãi khác theo quy định của pháp luật;

- Được hưởng lương chuyên gia theo quy định của Chính phủ và ưu đãi khác theo hợp đồng.

- Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia là người nước ngoài có cống hiến lớn đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam được Nhà nước Việt Nam vinh danh, khen thưởng, tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của Việt Nam.

Ngoài ra, các chính sách thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài trong lĩnh vực xuất nhập cảnh và cư trú, tuyển dụng, lao động, học tập, lương, nhà ở, tiếp cận thông tin, khen thưởng, vinh danh và các chính sách thu hút khác được quy định cụ thể tại Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2014 về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Vụ Pháp chế Thanh tra
Ủy ban Nhà nước về NVNONN

 


Các tin khác

Tin tiêu điểm