Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sổ tay hỏi - đáp pháp luật: Làm việc (37)

*Hỏi: Tôi là chuyên gia địa chất gốc Việt Nam có quốc tịch nước ngoài muốn về Việt Nam tham gia hoạt động khoa học. Xin hỏi khi làm việc tại Việt Nam tôi cần làm thủ tục gì để được cấp giấy phép lao động?

*Trả lời:

Trường hợp ông/bà là người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu nước ngoài thì phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam. Ông/bà có thể nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động theo thủ tục rút gọn áp dụng đối với người Việt Nam ở nước ngoài là chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015 quy định chi tiết thi hành khoản 6 Điều 14 của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam. 

  1. Hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của cơ quan, tổ chức quy tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư này gửi Cục Việc làm, Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Văn bản chấp thuận việc sử dụng chuyên gia khoa học công nghệ của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 87/2014/NĐ-CP hoặc văn bản của Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng chuyên gia khoa học công nghệ theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 87/2014/NĐ-CP.

- Bản sao được chứng thực từ bản chính hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.

- 02 ảnh màu (kích thước 3x4cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

  1. Thủ tục:

Trước thời hạn ít nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày chuyên gia khoa học công nghệ dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam thì cơ quan, tổ chức phải nộp trực tiếp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc thư điện tử qua website http://www.vieclamvietnam.gov.vn đến Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cấp giấy phép lao động cho chuyên gia khoa học công nghệ. Trường hợp không cấp giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư Thông tư số 24/2015/TT-BLĐTBXH.

  1. Thời hạn của giấy phép lao động: 

Thời hạn của Giấy phép lao động cấp cho người lao động nước ngoài ở Việt Nam theo thủ tục thường hoặc rút gọn đều có thời hạn không quá 02 năm. Nếu muốn tiếp tục làm việc tại Việt Nam, ông/bà cần gia hạn giấy phép lao động. Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn theo thời hạn của hợp đồng hoặc thỏa thuận lao động đã cam kết trước đó, nhưng chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.

Vụ Pháp chế Thanh tra
Ủy ban Nhà nước về NVNONN

 


Các tin khác

Tin tiêu điểm