A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng cộng đồng NVNONN đoàn kết vững mạnh, thành đạt và hướng về đất nước

Đó là chủ đề của một trong bốn Hội nghị chuyên đề tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất. Tại đây, các đại biểu kiều bào và trong nước đã tập trung thảo luận vấn đề “Xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết vững mạnh, thành đạt và hướng về đất nước”. Đồng thời các đại biểu cũng nêu lên tâm tư, nguyện vọng cũng như đóng góp ý kiến thiết thực cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan tới lợi ích chính đáng của NVNONN.


Ông Trần Trọng Toàn phát biểu tại Hội nghị chuyên đề

Đồng chủ toạ Hội nghị là các ông Trần Trọng Toàn-Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Uỷ ban), ông Hà Văn Núi-Phó Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN, ông Đặng Hồ Phát-Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp của Ủy ban.

Trong một ngày làm việc hiệu quả và tích cực, những kết quả thu được hết sức bổ ích. Đó là kết tinh trí tuệ và là tâm sức, tấm lòng quý báu vì lợi ích chung của cộng đồng và đất nước. Qua các ý kiến cho thấy bức tranh toàn cảnh khá sinh động về cộng đồng NVNONN hiện nay, về công tác xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng NVNONN và hỗ trợ cộng đồng hướng về đất nước. Các ý kiến cũng nêu nhiều đánh giá khách quan và toàn diện về những việc đã làm được, chưa làm được và nêu nhiều kiến nghị, đề xuất cụ thể, tạo cơ sở cho việc hoạch định phương hướng và nhiệm vụ công tác trong thời gian tới đối với NVNONN nói chung, với công tác xây dựng cộng đồng và hỗ trợ cộng đồng hướng về đất nước nói riêng.

Nghị quyết  36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài nêu rõ: Đảng và Nhà nước luôn mong muốn, khuyến khích bà con kiều bào hội nhập và thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp nước sở tại, chăm lo xây dựng cuộc sống, làm ăn thành đạt, nêu cao tinh thần tự trọng và tự hào dân tộc, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc Việt Nam, đoàn kết đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, giữ mối quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nước bà con sinh sống với nước nhà, tùy theo khả năng và điều kiện của mỗi người góp phần xây dựng quê hương đất nước, chủ động đấu tranh với các biểu hiện cố tình đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc.

Với tinh thần ấy, bà con kiều bào đã và đang cùng nhau xây dựng một cộng đồng đoàn kết vững mạnh, thành đạt và hướng về đất nước.

Xây dựng cộng đồng thông qua văn hóa và mở lớp tiếng Việt

Bà Thérèse Nguyễn Văn Ký, đại diện Hội người Việt Nam tại Pháp bày tỏ: Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp là một cộng đồng được hình thành từ lâu. Sự tồn tại của các cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài tuỳ thuộc vào việc gìn giữ bản sắc văn hoá và truyền thống dân tộc. Trong thực tế, không có mâu thuẫn giữa hội nhập và giữ gìn bản sắc, nếu chúng ta biết gìn giữ bản sắc của mình thì sự hội nhập được thuận lợi và được sự nể trọng của người dân sở tại và các cộng đồng khác.


Bà Thérèse Nguyễn Văn Ký phát biểu tại Hội nghị chuyên đề

Cùng với các sinh viên, trí thức, thương gia yêu nước, các bác là nòng cốt của phong trào người Việt Nam yêu nước tại Pháp, hoạt động kiên trì trong hàng chục năm vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.

Bà Ký nhấn mạnh tầm quan trọng của sự giao lưu với đất nước và kiến nghị: Nhà nước quan tâm tới việc tổ chức các chuyến giao lưu văn hoá, nghệ thuật và công tác dạy và học tiếng Việt.

Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan đoàn kết và hữu nghị

Đại diện kiều bào tại Ba Lan, ông Lê Thiết Hùng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan “Đoàn kết và Hữu nghị” cho biết: Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan được hình thành và phát triển từ những năm cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 của thế kỷ trước trên cơ sở từ những lưu học sinh, nghiên cứu sinh và thực tập sinh được nhà nước cử sang Ba Lan học tập và nghiên cứu sau đó ở lại. Đặc điểm của cộng đồng này là tỷ lệ trí thức cao, chủ yếu là bà con từ các tỉnh phía Bắc.


Ông Lê Thiết Hùng có những phát biểu tại Hội nghị chuyên đề

Một đặc điểm nữa rất đặc biệt của cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan là tất cả các tổ chức hội đoàn đều đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với nhau và với Đại sứ quán Việt Nam trong mọi hoạt động chung của cộng đồng, luôn luôn hướng về  quê hương đất nước với vai trò nòng cốt, chủ đạo là hội người Việt Nam tại Ba Lan “Đoàn kết và Hữu nghị”. Đây chính lá điểm mạnh có tính chất quyết định, thúc đẩy sự phát triển và ổn định của cộng đồng.

Ông Hùng hy vọng nhiều ở hội nghị lần này sẽ giúp cho cộng đồng VN ở nước ngoài rất nhiều về phương hướng phát triển lâu dài, cách thức tổ chức hội đoàn, chế độ, chính sách của nhà nước.

Và ông cũng có một vài kiến nghị là: Nhà nước nên có kế hoạch cụ thể bằng pháp lệnh về việc hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của các tổ chức xã hội của người VN ở nước ngoài. Nên có những nghiên cứu cụ thể trên tình hình thực tế để soạn thảo chương trình, tài liệu phù hợp hơn nữa và có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Trong trường hợp cần thiết, cần cử giáo viên sang giúp cộng đồng của một số địa bàn đó.

Các ý kiến của đại biểu kiều bào luôn được ghi nhận

Phát biểu tổng kết Hội nghị chuyên đề về “Xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết vững mạnh, thành đạt và hướng về đất nước”, ông Trần Trọng Toàn nhấn mạnh: Các ý kiến đều thống nhất là trong suốt những năm qua, việc xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng NVNONN và giữa cộng đồng với đất nước luôn là một chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Tinh thần ấy được khẳng định rõ trong Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị với quan điểm "Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước". Quán triệt tinh thần ấy, công tác hỗ trợ, xây dựng cộng đồng người Việt ở các nước sở tại đoàn kết, vững mạnh và tích cực hướng về đất nước và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ông Trần Trọng Toàn cũng tổng kết lại những phương hướng, nhiệm vụ công tác mà trong một ngày làm việc Hội nghị đã thống nhất với nhau trên một số định hướng lớn.

Tại hội trường thảo luận cũng như qua các báo cáo, tham luận và điện của các cơ quan đại diện gửi về có rất nhiều nhận xét, đánh giá về tình hình cộng đồng và kết quả công tác vận động, bảo hộ công dân; kiến nghị nhiều biện pháp phù hợp đối với từng địa bàn… Ông Trần Trọng Toàn cho biết, Ban Tổ chức ghi nhận và sẽ nghiên cứu đưa vào Chương trình công tác của Bộ Ngoại giao, của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới.

Phương Thuận


Các tin khác

Tin tiêu điểm