A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai

Ba năm sau khi hội nghị đầu tiên được tổ chức, Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) lần thứ 2 với chủ đề "Tầm nhìn đến năm 2020 - Cộng đồng NVNONN hội nhập và phát triển cùng đất nước" diễn ra từ 26-30/9/2012 tại thành phố Hồ Chí Minh.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thực hiện nghi lễ Thả cá chép tại Ao cá Bác Hồ
trong Chương trình Xuân quê hương 2012 

Khoảng 1000 đại biểu tham dự Hội nghị lần này gồm đại diện kiều bào từ khắp các châu lục và khu vực trên thế giới, đại diện các bộ, ban, ngành và các tỉnh thành trong cả nước, các tổ chức và đoàn thể tham gia vào công tác về NVNONN. Hội nghị là dịp để trao đổi về tình hình cộng đồng NVNONN, những vấn đề lớn và cấp thiết hiện đang đặt ra cho cộng đồng về phương diện phát triển và hoà nhập vào xã hội sở tại, tăng cường gắn bó với quê hương và góp phần xứng đáng vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị là bước triển khai mới thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị ngày 26/3/2004 về công tác đối với NVNONN và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trên phương diện phát huy vai trò của NVNONN trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong hội nhập quốc tế, ngoại giao nhân dân và thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020.

Kể từ Hội nghị NVNONN lần thứ nhất đến nay đã có rất nhiều thay đổi và chuyển biến trên thế giới, trong công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế ở Việt Nam và trong cộng đồng NVNONN. Có những chuyển biến tác động tích cực, nhưng đồng thời cũng có những ảnh hưởng không thuận lợi tới cộng đồng NVNONN. Nhìn chung, cộng đồng tiếp tục phát triển vững mạnh và hội nhập thành công vào xã hội sở tại, tăng cường các mối quan hệ gắn bó với quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, khủng hoảng kinh tế và tài chính đã gây thêm nhiều khó khăn mới đối với đời sống và công việc của cộng đồng NVNONN. Ở nhiều địa bàn, chính quyền sở tại có những điều chỉnh chính sách đối với người nước ngoài, trong đó có quy chế về cư trú và kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng NVNONN.


Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn trao tặng xuồng chủ quyền
cho Bộ Tư lệnh Hải quân tại đảo Trường Sa, Khánh Hòa, tháng 5/2012

Những vấn đề cấp thiết đặt ra cho sự phát triển của cộng đồng và công tác về NVNONN trong giai đoạn hiện tại cũng như trong tương lai được đưa vào nội dung của 4 hội nghị chuyên đề.

Đó là vấn đề về tương lai của cộng đồng NVNONN dưới tác động của nhu cầu hội nhập sâu rộng hơn vào xã hội sở tại và của việc đất nước cũng có nhu cầu ngày càng lớn hơn và cấp thiết hơn về hội nhập quốc tế phục vụ cho phát triển bền vững. Ở đây, vấn đề phát triển các tổ chức và hội đoàn của cộng đồng NVNONN chiếm vị trí quan trọng. Các tổ chức và hội đoàn này cần phải được thành lập, hoạt động và phát triển như thế nào để trở thành những đại diện xứng đáng cho cộng đồng, hoạt động thực sự hiệu quả và hữu ích cho cộng đồng, làm chỗ dựa vững chắc cho đời sống và sự hội nhập của cộng đồng vào xã hội sở tại. Từ đó, các tổ chức và hội đoàn đóng vai trò then chốt trong việc tập hợp cộng đồng, thúc đẩy các hoạt động thiết thực và đa dạng hướng về đất nước.

Hội nghị lần này cũng dành thời gian để trao đổi về vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá và truyền thống dân tộc trong cộng đồng NVNONN. Việc duy trì và phát huy bản sắc văn hoá và truyền thống dân tộc không đơn giản và dễ dàng đối với cộng đồng NVNONN. Việc duy trì được tiếng Việt cho các thế hệ NVNONN và tạo ra được không gian tiếng Việt ở bên ngoài là then chốt để duy trì và phát huy được bản sắc văn hoá và truyền thống dân tộc trong cộng đồng NVNONN. Đây là vấn đề ý thức của mọi người Việt Nam ở nước ngoài, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi phải có sự quan tâm kịp thời, đầu tư thoả đáng và hậu thuẫn thiết thực của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Tương tự như vậy là cách đặt vấn đề đối với chủ đề trí thức và doanh nhân kiều bào. Tiềm năng tri thức, kinh tế và tài chính của cộng đồng NVNONN rất đáng kể và là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. Hội nghị này sẽ tập trung đánh giá đã làm được gì và thảo luận cần phải làm gì để đất nước có thể khai thác được những tiềm năng to lớn ấy, để trí thức và doanh nhân kiều bào thực hiện được tâm nguyện sử dụng những khả năng của mình cống hiến cho sự nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.


Đại biểu kiều bào tham dự Hội nghị NVNONN lần thứ nhất, Hà Nội, tháng 11/2009

Trong dịp này, các cơ quan và tổ chức trong nước tham dự Hội nghị có dịp tiếp xúc và gặp gỡ trực tiếp đại biểu của cộng đồng người VN từ khắp mọi nơi trên thế giới về dự Hội nghị; lắng nghe ý kiến của nhau và trao đổi về những chủ đề nội dung trên để cùng nhau đi tới những nhận thức chung, những khuyến nghị chính sách mới cho thời gian tới. Nhưng kết quả có ý nghĩa bao trùm lên tất cả là cùng nhau khẳng định quyết tâm chung thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, cùng nhau làm tất cả những gì có thể làm được vì tương lai của cả dân tộc và đất nước. Mong đợi và kỳ vọng của tất cả vào Hội nghị này rất lớn và chính đáng bởi đây là dấu mốc mới trong công tác về NVNONN, trong quá trình phát triển vững mạnh của cộng đồng NVN trên toàn thế giới.

Phương Thuận


Các tin khác

Tin tiêu điểm